Pic

TIPS & VOORWAARDEN

Waar

De lessen vinden plaats in Rolde, aan de Adolph van Ansenlaan 6. Je kunt de auto parkeren op het grasveld voor het huis, de studio heeft een aparte ingang en is rechtsachter (wijst zich vanzelf).

Tijdstip

Vanwege de flow van de les is het belangrijk dat je vijf minuten voor aanvang van de les aanwezig bent zodat we in alle rust gezamenlijk de les kunnen starten. Na afloop van de les is er even gelegenheid om wat te drinken en/of na te praten.

Kleding

Tijdens de les draag je gemakkelijke, comfortabele sportkleding, neem een grote handdoek/badlaken mee en (voor het einde van de les) een paar (extra) sokken en een warm vest of shirt. Er is een kleedruimte aanwezig in de studio, maar het is handig dat je vantevoren je sportkleding thuis al aantrekt. Het is verboden om met buitenschoenen de zaal te betreden dus, op de mat bij binnenkomst graag je schoenen uitdoen en in het daarvoor bestemde schoenenrek zetten.
Tijdens de pilates- en yin yoga lessen is het dragen van sokken verplicht ivm hygiene.
Bij de yin yoga is het handig om warme kleding mee te nemen omdat je langdurig in de houding verblijft en dit kan soms koud aanvoelen.

Hygiene

Zorg dat je schoon en fris in de les verschijnt.

Eten en drinken

Probeer voor de les naar de wc te gaan. Tenminste 1 uur voor de les niet meer eten en 2-3 uur vantevoren geen zware maaltijd meer nuttigen. Drink voldoende water na afloop van de les.

Proeflessen en losse lessen

Deze lessen dienen contant betaald te worden in de studio.

Inschrijving cursus

De cursussen lopen van januari t/m april, van mei t/m juli en van september t/m december. Je schrijft je in voor een gehele cursus zodat je verzekerd bent van een plaats op een door jou gewenste dag en tijdstip.

Inschrijfformulier

Na ontvangst van je volledig ingevulde inschrijfformulier ben je verzekerd van een plaats. Op de eerste cursusdag ontvang je een factuur welke binnen 30 dagen voldaan dient te worden.

Vakantierooster

In de schoolvakanties wordt in principe geen les gegeven of er geldt een vakantierooster. Zie hiervoor het lesrooster, de nieuwsbrieven en/of vraag de docent.

Afmelding/verhindering/ziekte

Afmeldingen indien mogelijk minimaal 24 uur voor aanvang van de les melden zodat daarop de nodige actie ondernomen kan worden. Alle communicatie hieromtrent loopt via de sms/app. Inhalen van een les op een andere dag of tijdstip kan alleen wanneer er minimaal 24 uur voor aanvang van de les afgezegd is en er plaats is op dit tijdstip. In geval van ernstige ziekte of calamiteit zal door de docent individueel en in overleg worden bepaald wat er met de resterende lessen gaat gebeuren, in alle gevallen geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Na afloop van de cursusperiode vervallen alle niet gevolgde lessen.

Ziekte docent

Wanneer de docent om wat voor reden dan ook geen les kan geven, dan zal er geen vervanging zijn. De les komt dan te vervallen en er zal in overleg een inhaalles gegeven worden. Indien dit niet mogelijk is zal het geld worden gerestitueerd.

Aansprakelijkheid

De docent stelt zich niet aansprakelijk voor schade of diefstal aan persoonlijke eigendommen, Ook kan de docent in zijn geheel niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of blessures die tijdens en/of na de training ontstaan.